Hart voor Gezondheid

Hier staat wij voor

Stichting Hart voor Gezondheid - Hier staan wij voor

Stichting Hart voor Gezondheid ziet gezondheid als een belangrijk middel voor een duurzame en gezonde samenleving. Zij geloven dat iedereen baat heeft bij een brede kijk op gezondheid en zo veel mogelijk de eigen regie moet kunnen voeren op mentaal, fysiek en sociaal gebied. Zodat iedereen zich binnen zijn of haar grenzen weer gezond voelt.

<<< Huis 
Waarom >>>