Hart voor Gezondheid

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is HVG-Header-1024x225.png


Samenvatting
Het programma ‘Met aandacht Positief Gezond’ is eerder gebruikt bij het Europees gefinancierde SEFAC project waarbij in vier landen 55-plussers met (risico op) hart- en vaatziekten en diabetes mellitus deelnamen. Dit programma (interventie) bestaat uit 3 onderdelen om beter om te gaan met ziekte en gezondheid. 
De uitkomsten van het onderzoek waren overwegend positief, met name werd een verbetering van de zelfwerkzaamheid, mobiliteit, het geestelijk welzijn, sociale ondersteuning en (gezondheid gerelateerde) kwaliteit van leven gezien. Wij waren als trainers betrokken bij dit onderzoek en zagen hoe dit programma mensen in deze doelgroep vooruit hielp. We willen dit programma voor veel meer mensen bereikbaar maken en de eigen bijdrage laag houden.

Inleiding
Wij geloven dat iedereen toegang moet hebben tot gezondheid en dat iedereen binnen zijn of haar grenzen zich weer gezond kan voelen. Gezondheid is daarbij niet de afwezigheid van ziekte maar de aanwezigheid van zelfregie op gebied van zingeving, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en mentaal & sociaal welbevinden. Dit concept van Positieve Gezondheid werkt ook preventief en bespaart de samenleving kosten voor gezondheidszorg. Met het eenvoudige programma ‘Met aandacht Positief Gezond’ brengen wij zelfregie binnen handbereik van iedereen en werken zo aan een gezonde samenleving. 

Het doel
We willen het programma ‘Met aandacht Positief Gezond’ landelijk beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen iedereen die gebukt gaat onder de ongemakken van het leven. Zoals ziekte, piekeren, onzekerheid, vermoeidheid en sociaal isolement. Vanwege praktische redenen starten we in de regio’s Venlo, Amsterdam en Rotterdam en online en richten we ons op de komende drie jaar (2021, 2022 en 2023).  

Het programma
Het programma ‘Met aandacht Positief Gezond’ is voor iedereen te volgen en duurt acht weken. Het bestaat uit veel korte oefeningen en is gericht op gezondheid in de breedste zin van het woord. Op basis van principes uit de Mindfulness en Positieve Gezondheid gaan deelnemers aan de slag met zelfregie op gebied van zingeving, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en mentaal & sociaal welbevinden. In tweetallen oefenen zij hiermee en zijn daarmee buddy’s voor elkaar. Dit is een essentieel onderdeel van het programma.

De trainers
Het programma wordt begeleid door een gecertificeerde Mindfulness trainer, die zelf een aanvullende opleiding voor het programma ‘Met aandacht Positief Gezond’ heeft gevolgd . Uit het SEFAC-onderzoek kwam naar voren dat deelnemers behoefte hadden aan meer persoonlijke begeleiding. Daarom wordt elke trainer nu bijgestaan door een persoonlijk begeleider en ook dit is een essentieel onderdeel van dit programma.  

Persoonlijk begeleiders
De persoonlijk begeleiders zijn ervaringsdeskundigen die zelf het programma ’Met aandacht Positief Gezond’ hebben gevolgd en daarna de module ‘Werken met Positieve Gezondheid’ van het Institute for Positive Health. Zij bieden, op vrijwillige basis, een luisterend oor en extra ondersteuning aan deelnemers die daar op enig moment tijdens het programma behoefte aan hebben. De meerwaarde bestaat hierin dat de begeleider uit ervaring weet hoe het is om ziekte, sociaal isolement of vermoeidheid te ervaren en het een positieve plek in het leven te geven.
Op deze manier bouwen we aan een landelijk netwerk van persoonlijk begeleiders en werkt het programma als een olievlek: vanuit elk programma worden weer nieuwe vrijwilligers opgeleid die hun kennis en vaardigheden uitbreiden en doorgeven.

Online platform en community
Na het volgen van het programma ontvangen deelnemers een jaar lang wekelijks een tip, oefening of herinnering in hun mailbox. Daardoor kunnen ze wat ze hebben geleerd, makkelijker en blijvend implementeren in hun dagelijks leven. Daarnaast kunnen ze contact houden via een online platform waar (ex)-deelnemers vragen stellen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Zo kunnen we ons voorstellen dat er in de toekomst meer specifieke programma’s  worden aangeboden over stoppen met roken of mindfulness en eten.
Daarnaast biedt dit platform de mogelijkheid te ontdekken waar iemands talent, of behoefte  ligt, waardoor de weg naar de samenleving korter wordt.
 
Meten is weten
Met elke deelnemer wordt een intakegesprek en een nagesprek gevoerd. Ook vragen we deelnemers voor de start en achteraf (na drie maanden) een vragenlijst in te vullen. De (geanonimiseerde) informatie die dat oplevert, gebruiken wij om de effecten van het programma te meten en het programma verder te verbeteren. Ook willen wij deze gegevens gebruiken om dit programma na 2023 een plek te geven binnen een preventieprogramma van de zorgverzekeraars.

Kosten & dekking
We starten met dit programma ‘Met aandacht Positief Gezond’ in Amsterdam, Venlo, Rotterdam en online. Om het te kunnen aanbieden bij ziekenhuizen en instellingen, vragen we subsidie aan. Voor het opleiden van de persoonlijk begeleiders én voor het gratis of tegen een kleine vergoeding kunnen aanbieden van het programma aan de deelnemers.

Programma
Kosten voor 10 deelnemers aan het programma € 2720,-
Kosten trainer € 2400,- per training (8 x € 300,- incl voorbereiding)
Materiaal per training met 10 deelnemers € 200 (10 x € 20,-)
Onkosten (vrijwilligers) vergoeding persoonlijk begeleiders €120,- (8 x € 15,-)
Locatie in/dichtbij ziekenhuis
We gaan ervan uit dat de instelling een gratis te gebruiken locatie heeft. 

Opleiding Persoonlijk begeleiders 
Kosten voor opleiden van 10 persoonlijk begeleiders € 5498,-
Kosten Trainer Werken met Positieve Gezondheid € 800,- (2 x € 400,-)
Kosten per opleiding met 10 deelnemers € 3170,- (opleiding bij IpH) 
Toegang online module 10 x € 118,-
Certificaat Positieve Gezondheid (IPH) € 1210,- (10 x € 121,-)

Beloningsbeleid bestuur en de beleidsmakers
Bestuursleden en beleidsmakers ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden.Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-stichting-hart-voor-gezondheid.png

Contact


Janco Alblas – voorzitter – ervaringsdeskundige – contact
Eric Verstraaten – van Beek – penningmeester – contact
Annemieke van Duinhoven – trainer – contact
Marijke van Duinhoven – trainer – contact
Kvk 80369960
Bank: NL82BUNQ2060637295