Hart voor Gezondheid

Stichting Hart voor Gezondheid stelt gezondheid centraal waardoor zij zorgt dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie kunnen voeren op mentaal, fysiek en sociaal gebied. Wij zien gezondheid als een belangrijk middel voor een duurzame en gezonde samenleving. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opleiden van vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan als ervaringsdeskundigen persoonlijke begeleiding geven. Hierbij werken ze met positieve gezondheid. Ze werken samen met (mindfulness-)professionals. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten, die als uitgangspunten hebben, diversiteit en een brede kijk op gezondheid.