Hart voor Gezondheid

Stichting Hart voor Gezondheid streeft ernaar gezondheid, in de breedste zin van het woord bereikbaar te maken voor iedereen. Het doel is mindfulness, positieve gezondheid en persoonlijke begeleiding te verbinden tot een krachtige, laagdrempelige training.
Bruikbaar en bereikbaar voor alle doelgroepen.
De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opleiden van vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan als ervaringsdeskundigen persoonlijke begeleiding geven. Hierbij werken ze met positieve gezondheid.
Ze werken samen met (mindfulness-)professionals. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten die als uitgangspunten hebben diversiteit en een brede kijk op gezondheid.